Условия за ползване на електронна информационно-търговска система ditex.bg


Въведение
“ПОТРЕБИТЕЛ” по смисъла на тези Общи условия е всяко лице, което е регистрирало уникално потребителско име и парола във ditex.bg или използва услугите със свободен общ достъп.
Настоящите общи условия дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на ресурсите на системата от всеки ПОТРЕБИТЕЛ. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на системата, от първоначалното влизане в нея до напускането й, а в случай на потвърдена поръчка – до нейното изпълнение и заплащане, и изтичане на гаранционния срок на продукта.
Общите условия за ползване на електронна информационно-търговска система ditex.bg уреждат единствено взаимоотношенията между потребителите на системата (по-долу за краткост наричани ПОТРЕБИТЕЛ) и ditex.bg, респективно „Ауто Дитекс БГ” ООД, гр. Стара Загора.

Права и задължения на Ditex.bg
Ditex.bg има право да променя технологията и дизайна и функционалностите на сайта и на предоставяните услуги без предварително известяване.
ditex.bg има право да ограничи достъпа на отделни или всички свои ПОТРЕБИТЕЛИ до част от услугите или до всички услуги.
Ditex.bg има право да закрие или изтрие профила на произволен ПОТРЕБИТЕЛ, по своя преценка и без право на преразглеждане.
С диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата, ditex.bg събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид - дата/час на посещенията на сайта, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузъра, последен посетен сайт и др.
ditex.bg не гарантира, че потокът информация от и към електронната информационно-търговска система няма да бъде следен и/или записван от трети страни.

Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите на ditex.bg в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и правилата.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват, чрез използването им.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да въведе вярно и пълно исканите от него данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на ditex.bg. Всички лични данни, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и
законодателството на България. 
Повече за нашата Политика за поверителност.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до и корекция на информацията, която е въвел, освен в случаите, когато профила му е деактивир и/или изтрит. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ има постоянна възможност да редактира и осъвременява подадените лични данни от менюто Моят профил, а ако желае да ги премахне от базата данни, заедно с регистрацията си, чрез писмено искане, адресирано до: ditex@abv.bg
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с това, че предоставянето на лични данни в рамките на ditex.bg е необходимо за регистрация, оформяне и изпращане на поръчките, направени чрез електронния магазин на системата, попълване на гаранционните карти на продуктите, т.н. Отказът на ПОТРЕБИТЕЛЯ да даде необходимите лични данни ще доведе до невъзможност за осъществяване на регистрация в системата и поръчка от ditex.bg.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп до чужди профили и директории, софтуер, мрежи, компютри и други устройства.

Съдържание на системата и информация за продуктите
Имайте предвид, че всяка информация, софтуер или продукт, открити в Интернет, в това число в системата на ditex.bg, крият потенциални рискове. ditex.bg Ви обръща внимание, че е препоръчително да сте наясно с възможните рискове, преди да използвате, закупите или се доверите на информация, софтуер или продукт, открити в Интернет.
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на ditex.bg поемат всички рискове от използването на системата. Информацията, предложена от ditex.bg има за цел единствено да улесни ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Никаква част от информацията не трябва да се приема като безусловно вярна или в качеството на официална препоръка за използване на определен продукт или марка.
Въпреки че ditex.bg полага големи усилия за осигуряването на пълна и точна информация, включително за продуктите, предлагани чрез електронния магазин и техните цени, поради голямото й количество, включително такава, генерирана от потребителите на системата, е възможно допускането на неточности и липси, за последствията от което ditex.bg не носи отговорност. Ditex.bg не гарантира постоянен безпрепятствен достъп до информацията в системата.
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ поемат всички рискове, свързани с технически неизправности на системата, компютърни вируси или друго потенциално вредно съдържание.
Екипът на ditex.bg има правото, но не и задължението, да наблюдава съдържанието, генерирано от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и публикувано в рамките на системата и да го премахва или модифицира, когато то нарушава действащото законодателство на територията на България, съдържа обиди, нецензурни изрази, представлява директна и непозволена реклама, съдържа заблуждаваща и тенденциозна информация или е ирелевантно спрямо конкретния контекст.
Отговорност за съдържанието, генерирано от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и публикувано в рамките на системата, носят неговите автори.
Забранено е публикуването на съдържание, което нарушава законовите разпоредби, правилата за използване на системата на ditex.bg, етичните правила, елементарната естетика и добрия тон. Администрацията си запазва правото да отстранява по свое усмотрение съдържание, което счита за неподходящо.

Интелектуална собственост
Съдържанието, предоставено от ditex.bg (изображения, текстове, видео, лога, марки, софтуер, т.н.) е собственост на Ауто Дитекс БГ и/или на неговите партньори, доставчици. Всяко пълно или частично възпроизвеждане на съдържанието е предмет на отделно писмено споразумение с Ауто Дитекс БГ и/или авторите му.
ditex.bg не носи отговорност за нарушения на авторските и сродните им права, извършени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на системата, но си запазва правото да възпрепятства подобни действия.


Поръчка
Можете да осъществите поръчка на продукт чрез електронния магазин ditex.bg или като се свържете директно с нас. Покупката от електронния магазин ditex.bg представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор ПОТРЕБИТЕЛЯ и Ауто Дитекс БГ.
От съображения за бързина и сигурност, ditex.bg изисква при поръчка трите имена на ПОТРЕБИТЕЛЯ, точния адрес за доставка, електронен адрес, телефон и данни за фирмата или ЕГН за физическото лице за издаване на фактура.
Посочването на непълни или неверени данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва ditex.bg с изпълнение. В някои случаи ditex.bg може да изиска от ПОТРЕБИТЕЛЯ копие от документ за самоличност и доказателство за връзка на ПОТРЕБИТЕЛЯ с адреса на доставка.
Всички лични данни, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и законодателството на България.
Повече за нашата Политика за поверителност.

Цени
Обявените цени на конкретен продукт не включват цената на доставката. При покупка с опция "наложен платеж", транспортните разходи, както и таксата на куриера за обслужване на наложеният платеж, се заплащат от клиента при получаване на доставката. При покупка с предварително плащане посредством дебитна или кредитна карта транспорта е включен в крайната цена. Всички цени посочени на сайта ditex.bg са показани с и без включен ДДС.
Ауто Дитекс БГ си запазва правото да променя цените, обявени чрез електронния магазин ditex.bg, по всяко време и по свое усмотрение. В случай на промяна на цената, за покупка е в сила цената към момента на потвърждаване на поръчката от ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством формата за поръчка.
Цените на стоките, обявени чрез ditex.bg, са в български лева за единична бройка. За допълнителни услуги, поради тяхната специфика, цените могат да бъдат обявени за единица време, за изпълнение на определени действия или за цялостен/частичен резултат.

Наличности
В случай, че някой от продуктите не е наличен, можете да изпратите запитване на ditex@abv.bg за информация за очакваната дата на доставка на желания от Вас продукт. Имайте предвид, че не е възможна покупката на продукт, който не е в наличност в складовете на Ауто Дитекс БГ.

Доставка
Доставките от онлайн  магазина ditex.bg се извършват само и единствено на територията на България.
ditex.bg прави всичко възможно за спазване на сроковете на доставка, описани по-горе, но не носи отговорност за последствията от забавена или неосъществена доставка, когато това е причинено от подизпълнителя, комуто е възложена доставката или от независещи от ditex.bg, или от подизпълнителя обстоятелства. В случай на забавена или неосъществена доставка, ditex.bg ще проучи обстоятелствата отделно за всеки конкретен случай, което може да отнеме до 10 работни дни от датата на постъпване на Вашия сигнал. През този период не е възможно осъществяването на доставката.
Продуктите, поръчани чрез ditex.bg, ще бъдат доставени на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством формата за поръчка адрес. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес, ditex.bg се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка. В тези случаи, потребителят дължи заплащане на направените разходи за доставката и връщане на стоката обратно на доставчика.

Връщане на закупена стока
Връщане на закупена стока може да направите като попълните формата за Връщане на продукти