CAN bus анализ за CarScope Viso

Предстои обновяване за тест на CAN шината за осцилоскопа CarScope Viso.

Тази нова функционалност ще бъде безплатна за всички собсвеници на CarScope Viso. По този начин бързо и лесно ще се диагностицира къде е проблема ако има липса на комуникация  по CAN шината.