Изцяло преработена софтуерна програма за CarScope фамилията осцилоскопи PLUS, ETER и LAN

CarScope програмата поддържа: Windows XP, 7, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 битови).

Моля, посетете страницата, от която можете да изтеглите актуалният софтуер за Carscope автомобилните осцилоскопи. 

Ако не притежавате продукт на Ditex, можете да изтеглите софтуера и да стартирате тази програма в демонстрационен режим.