Начин на работа
Капват се 2-3 капки от измерваната течност върху повърхността на главната призма и се затваря прозрачната пластина, като се внимава да не се образуват въздушни мехури. С уреда се гледа в хоризонтално положение срещу небето. В зрителното поле се наблюдава две двуцветни полета. Долната част е по-светла а горната по-тъмна. По измервателната скала се отчита къде тя се пресича от граничната линията между светлото и тъмното поле.

* Предварително рефрактомера трябва да се калибрира с еталонна течност. Тази калибровка се извършва с промяна на наклона на измервателната призма която се намира вътре в уреда. За целта на неговия корпус има болтче за настройка.

* Да не се мие уреда с вода, а само да се забърсва с чист, мека, памучна кърпа.

Ethylene Glycol:

-50°C до 0°C

Propylene Glycol:

-50°C до 0°C

Течност чистачки:

-40°C до 0°C

Акумулатор

1. 100 до 1. 400sg

Обхват на Автом. Темп. компенсация:

10°C до 30°C

 • Измерва концентрацията на електролита на акумулаторната батерия;
 • Измерва концентрацията на антифризната течност;
 • Измерва концентрацията на течноста за чистачките;
 • Показва точката на замръзване за „propylene glycol” и „ethylene glycol”;
 • Показва състоянието на електролита на акумулатора.
 • Рефрактомер;
 • Пластмасова кутия за съхранение;
 • Пипета;
 • Почистваща кърпичка;
 • Отверка за калибриране.

За измерване концентрацията на антифриза, течността за чистачките и електролита на акумулатора

Този рефрактомер е прецизен оптически уред изработен от висококачествени оптически елементи. Оптическата му система позволява много плавно и точно фокусиране. С него се измерват качествените показатели на електролита на акумулаторната батерия, точките на замръзване на охладителната течност на двигателя и течноста за чистачките, посредством измерването на ъгъла на пречупване (рефракционен индекс) на преминаващата през сместа светлина. За измерване на антифриза са предвидени две скали според химическият състав на антифриза - „ethylene glycol” или „propylene glycol”. Рефрактомерът показва точката на замръзване и на давата типа антифриз. Рефрактомерът измерва концентрацията на охладителната течност в двигателя и автоматично коригира показанието в зависимост от температурата на антифриза и за двата типа антифриз.

Автомобилен рефрактомер

 • Код на продукта: 7460
 • Наличност: В наличност
 • 114.00лв

 • Без ДДС: 95.00лв